Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Editörden
Yücel KANPOLAT

Giriş

Dergimizin ikinci sayısı zamanında çıkarabiIdiğimiz için sevinçliyiz. İlgi ve yayın desteği için tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Övünçle söyliyebiliriz ki Türk Nöroşirürji grubunun Türk bilim hayatının yayın alanında çok aktif ve seçkin bir yeri var. Gelecekte dergimiz bu alanda etkin bir forum haline gelebilirse amacımıza ulaşmış olacağız.

Bilimsel yazılarınızı bekliyoruz. Özellikle ileri düzeyde deneyim ve materyel sahibi büyüklerimizden kendi deneyim ve cerrahi felsefelerini bu dergiye ve dolayısı ile genç meslektaşlarımıza yazmalarını diliyor ve bekliyoruz. Dergi belli bir rutin ile yayınlanabiIdiğinden, nöroşirürji grubunun haberleşme aracı olarakta bir işlevi yerine getirmiş olacaktır. Bu nedenle meslektaşlarımızdan çevrelerinde haber nitelikli nöroşirürji topluluğunu ilgilendirir aktiviteleri bizlere yazmalarını diliyoruz.

Daha bilimsel. tutarlı ve uzun ömürlü bir yayın organı için.

Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

Dr. Yücel KANPOLAT