Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Temporoparietal Bölgede Kafa Travması Sonrası Oluşan Simetrik Bilateral Epidural Hematom: Olgu Sunumu
Ahmet ÖZDİLMAÇ1, Cengiz TUNCER2, Halit ÇAVUŞOĞLU3, Yunus AYDIN3
1Şişli Etfal EAH, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye
3Memorial Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Bilateral epidural hematom yüksek mortalite ile ilişkili olup oldukça nadir görünür. Hastanemizde son dört sene içerisinde 135 olgu epidural hematom nedeniyle ameliyat edildi ve biz sadece bir olguda bilateral epidural hematom geliştiğini gördük. Kafasına sert bir cisim düşmesi sonucu bilateral epidural hematom oluşan 48 yaşında erkek olgu sunulmaktadır. İlk belirti solunum depresyonu ve konfüzyon idi. Olgu acilen ameliyat edildi ve bilateral epidural hematom boşaltıldı. Ameliyat sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve olgu herhangi bir nörolojik defisit olmadan taburcu edildi. Bilateral kraniotomi ile epidural hematom boşaltılması, hastada başarılı sonucun elde edilmesinde katkıda bulunmuştur. Olabildiğince hızlı cerrahi müdahale ile bu tip olgularda mortalite ve morbidite azalmaktadır.