Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Cerrahi Uygulanan Alanda Bırakılan Cerrahi El Aleti Parçaları
Habib BOSTAN1, Kubilay KINOĞLU2, H. Mehmet AKIN1, Sibel Atacan ÇAĞLAR1
1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İkinci İhtisas Kurulu, İstanbul, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Üçüncü İhtisas Kurulu, İstanbul, Türkiye

Özet

Cerrahi girişimlerde, ameliyat tekniklerini uygulamak için cerrahi el aletleri kullanılmaktadır ve cerrahi esnasında karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de kullanılan cerrahi el aletlerinin kırılmasıdır. Cerrahi esnasında el aletlerinin kırılması, ameliyat esnasında ve sonrasında istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Oluşan bu durum hem hastayı hem de hekimi zor duruma düşürebilmektedir.

Biz lomber disk hernisi ameliyatı esnasında kırılan cerrahi aletin vücutta bırakılması nedeniyle tıbbi uygulama hatası iddiası ile dava konusu olan iki olguyu adli tıp açısından inceledik. Cerrahi aletin kırılması olağan bir durum değildir. Bu nedenle mutlaka kayıt altına alınmış olmalıdır. Usulüne uygun olarak da hastaya bildirilmelidir. Hasta konu hakkında bilgilendirilmez ise, hastanın bilgilendirilme hakkının ihlali söz konu olur. Kusur olup olmadığı hakkında karar verilebilmesi için öncelikle alette sorun olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu açıdan aletlerin periyodik muayenelerinin yapılıyor olması önemlidir. Ayrıca kırıldıktan sonra aletin teknik muayenesinin yapılarak, alette imalat hatası veya metal yorgunluğu olup olmadığı araştırılmalıdır. Zamanında yapılmış böyle bir araştırma ilerleyen dönemde hizmet sunum kalitesinde bir artışa yardımcı olacağı gibi, adli süreçte iddiaların ispatı noktasında da yardımcı olacağını düşünüyoruz.