Türk Nöroşirürji Dergisi 1989 , Vol 1 , Num 2
Semptomatik Intraspinal Sinovial Kist Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Cengiz KUDAY, Murat HANCI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Anabilim Dalımızda ameliyat edilen iki lomber intraspinal sinovial kist olgusu sunulmakta ve ilgili literatür bildirilmektedir.