Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
İleri Yaşta Görülen Anaplastik Ganglioglioma: Olgu Sunumu
Hasan MİRZAİ1, Mehmet SELÇUKİ1, Deniz YALMAN2, Serra ARUN KAMER2, Birol ÖZKAL1, Aydın İŞİSAĞ3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Manisa

Özet

AMAÇ: Anaplastik gangliogliom santral sinir sisteminin nadir görülen bir tümörüdür. Bu tümör mikst nöronal-glial tümörler sınıfında yer alan gangliogliomların glial komponentlerinin malign tranformasyonu sonucu gelişmektedir. Anaplastik gangliogliom genellikle gençlik ve çocukluk çağı tümörüdür ve ileri yaşta görülmesi son derece nadirdir.

OLGU: 68 yaşında bayan hasta baş ağrısı nedeniyle başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda olguda sağ temporal kitle saptandı. Kitle operasyonla gross total çıkartıldı. Yapılan histopatolojik inceleme sonucunda anaplastik gangliogliom tanısı konuldu. Hastaya radyoterapi ve kemoterapi uygulandı.

SONUÇ: Daha çok genç yaş ve çocukluk çağı tümörlerinden olan anaplastik gangliogliomun nadiren de olsa ileri yaşlarda da görülebileceği ve bu hastalarda kemoterapinin kısmen etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.