Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 3
Bilateral Faset Hipertrofisine Bağlı Gelişen Torakal Segmental Spinal Stenoz: Olgu Sunumu
Numan KARAARSLAN1, Mehmet Sabri GÜRBÜZ2, Tamer TUNÇLAKE1, Tezcan ÇALIŞKAN1
1Namık Kemal Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
2Sefa Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Posterior spinal elemanların hipertrofisine bağlı gelişen torakal spinal stenoz nadir görülen bir patolojidir. Altta yatan neden genellikle, spinal kanalı daraltan ve böylece spinal kordu hasarlayan ligamentum flavum hipertrofisidir. Öte yandan, faset hipertrofisi kaynaklı torakal stenozlar ise oldukça nadir görülmektedir. Omurilik basısına bağlı myelopati bulguları sıklıkla görülmektedir. Torakal stenozlar genellikle hareketli bölge olan alt torakal segmentlerde görülmektedir. Bu çalışmada, oldukça nadir görülen; bilateral faset hipertrofisine bağlı torakal 8-9 seviyesinde segmental spinal dar kanal olgusu sunulmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleriyle tanı konulan olguya, geniş dekompresif laminektomi ve posterior transpediküler vida-rod sistemi ile füzyon yapıldı. Postoperatif takiplerinde hastanın semptomlarında önemli derecede düzelme saptandı.