Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 3
Karpal Tünel Sendromuna Neden Olan Nöral Fibrolipom: Olgu Sunumu
Dilek ŞENEN1, Erkan ORHAN2
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, Antalya, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

Özet

Nöral fibrolipom nadir görülen, iyi huylu bir tümör olup genellikle median sinirde görülür ve karpal tünel sendromunun nadir sebeplerindendir. Nöral fibrolipomda, sinir dokusu etrafında büyüyen matur adipozitler ve fibröz dokular, etkilenen sinirin morfolojik büyümesine neden olur. Otuz üç yaşında kadın hasta sol elde uyuşukluk ve ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayene ve elektronöromiyografi ile karpal tünel sendromu tanısı konan hastaya transvers karpal ligament serbestleştirilmesi yapıldı. Cerrahi sırasında karpal kanal içinde median sinirden kaynaklı fibrofat doku olduğu görüldü. Patolojik inceleme sonucu kitlenin nöral fibrolipom olduğu rapor edildi. Karpal tünel sendromunun nedenlerinden biri de median sinirden kaynaklanan nöral fibrolipomdur ve çoğu zaman ameliyat esnasında fark edilir. Tümörün tamamen çıkarılmaya çalışılması nörolojik kayıplara sebebiyet vereceğinden, transvers karpal ligamentin serbestleştirilmesi bulguların düzelmesi için yeterli olacaktır.