Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Editörden

Giriş

Türk Nöroşirürji Derneği olarak yayınlamakta olduğumuz "Türk Nöroşirürji" ve Turkish Neurosurgery" dergileri elimizdeki sayıları ile birinci ciltlerini tamamlanmış bulunmaktadır. Meslektaşlarımıza ilgi ve yayın destekleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyoruz.

İngilizce olarak yayınlamakta olduğumuz "Turkish Neurosurgery" dergisi başvuruların olumlu sonuç vermesi sonucu "Excerpta Medica" ya kabul edilmiş bulunmaktadır. Bütün meslektaşlarımızın yakından bildiği gibi, bu durumun sürekli olması, derginin zamanında, muntazam olarak çıkarılabilmesine ve içeriğinin üst düzeyde olmasına bağlıdır.

Kağıt fiatlarına yapılan sürekli zamlar, baskı ve dizgi giderlerinin gittikçe yükselmesi finansman zorluğu yaratacak, bu durum ileride en büyük güçlüklerimizden olacaktır. Ancak Türk Nöroşirürji grubunun ilgi ve desteği ile zorlukları aşacağımıza inancımız sonsuzdur.

Türk Nöroşirürji Derneğinin kuruluşunu ve gelişmesini sağlayan, dergilerimizin yayın hayatına atılıp bu duruma getiren, önceki Yıllarda emeği geçen tüm yönetim kurulları ve kurucu üyelerimize yeni Yönetim Kurulu ve Dergi Yürütme Kurulu adına teşekkür ederiz.

Esenlik dilekleri ve saygılarımızla.

Dr. Osman Ekin Özcan