Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Beyin Sapı Tümörlerinde Güncel Tedavi Seçenekleri
Murat BAŞARIR1,M. Memet ÖZEK1,
1Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Özet

Uzun yıllardır "opere edilemez" olarak kabul edilen beyin sapı gliomlarının tedavi süreci son 25 yılda radyolojik cihazlar ve tekniklerin gelişmesi ile farklı bir yola girmiştir. Diffüz ve fokal tümörlerin sınıflaması yapılıp bunlara yönelik tedavi yöntemleri tanımlanmıştır. Günümüzde diffüz intrensek pontin gliomlar için kötü prognozunu değiştirecek yeni bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte fokal tümörler için mikrocerrahi tekniklerin ve cihazların gelişmesi, cerrahların tecrübe kazanması ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaya başlanmıştır.