Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossa Hemanjioblastomalarında ve Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör, Lhermitte-Duclos gibi Nadir Görülen Diğer Tümörlerde Tanı, Tedavi ve Cerrahi Prensipler
Tufan HİÇDÖNMEZ1, ,
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Merkezi sinir sisteminde görülen hemanjioblastomalar iyi davranışlı tümörlerdir. Sporadik veya von Hippel-Lindau hastalığı ile ilintili olarak gelişirler. Hemanjioblastomalar en çok serebellum, beyin sapı ve omurilikde yerleşir. Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör merkezi sinir sisteminin ender görülen, çoğunlukla üç yaşın altındaki çocuklarda ortaya çıkan, son derece kötü huylu embriyonel tümörüdür. Lhermitte-Duclos hastalığı veya Displastik Serebellar Gangliositoma, serebellumun malformasyon, hamartoma ve benign neoplazm özellikleri gösteren bir bozukluğudur. Posterior fossada yerleşimli bu tümörler çeşitli özellikleri ile gözden geçirilmiştir.