Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Hipofiz Adenomlarının Moleküler Biyolojisi
Burak ÇABUK1,Deniz SÜNNETÇİ AKKOYUNLU2,İhsan ANIK1,Savaş CEYLAN1
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı ve Hipofiz Araştırma Merkezi, Kocaeli, Türkiye
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye

Özet

Hipofiz adenomlarında tümörogenez çok basamaklı olup genetik ve epigenetik değişiklikler ile birçok iç ve dış faktörün yer aldığı karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte onkogenler, tümör baskılayıcı genler, hücre döngüsü elemanları, genetik mutasyonlar, epigenetik modifikasyonlar, mikroRNA"lar rol oynamaktadır. Bu derlemede, tümörogenez sürecinde rolü olan onkogenler, tümör baskılayıcı genler, hücre döngüsü elemanlarına değinilerek mikroRNA"lar üzerinde durulacaktır.