Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 2
Kordomaya Moleküler Yaklaşımlar
Emre Can TÜYSÜZ1,Şükrü GÜLLÜOĞLU1,Özlem TÜRKSOY1, Ayşegül KUŞKUCU2,Ömer Faruk BAYRAK2, Uğur TÜRE3
1Yeditepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Kordoma, embriyonal notokord kalıntılarından köken alan, aksiyal iskelet boyunca yerleşim gösteren, genellikle düşük dereceli, kalsifiye olmuş ve lobüllerden meydana gelen kemik doku içinde yerleşimli bir iskelet tümörüdür. Bu derlemenin amacı kordoma tümör biyolojisi, tanı ve tedavisi konusunda modern genetik-moleküler biyolojik çalışmaların bulgularını özetlemektir. Kordoma moleküer biyolojisi konusundaki gelişmeler, hücre biyolojisini ilgilendiren farklı başlıklar altında ele alınmıştır. Kordomaların başlangıcında ve ilerlemesinde farklı çalışma gruplarının saptadığı genetik değişimler ve moleküler yolaklar üzerine ortaya çıkan görüşler açıklanmıştır. Kordomanın başlangıcı ve gelişimi konusundaki bilgimiz moleküler biyolojik yöntemlerin kullanımı sonrasında belirgin şekilde artmıştır. Fakat bu bilgi hastalığın daha etkin tedavisini sağlayabilecek noktaya gelmemiştir. Hastalığın daha iyi anlaşılabilmesi ve daha etkin tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için kordomalardaki moleküler yolakların daha kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekmektedir.