Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kranial Sütürlerin Biyolojisi, Sütür Büyüme, Gelişme ve Kapanmasının Regülasyonu
Zühtü ÖZBEK1,Murat VURAL1
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Özet

İnsan vücudunda kemik oluşumu intramembranöz ve endokondral kemikleşme olarak ikiye ayrılır. Kafa tabanı kemikleri enkondral kemikleşme ile oluşur. Kalvaryum ve yüz kemikleri ise intramembranöz olarak kemikleşir. Sütür hattı intramembranöz kemik oluşumu için merkezdir. Kafatasının büyümeye devam edebilmesi için bu merkezin ortasının kemikleşmeden kalması ve sütürü oluşturan karşılıklı kemik kenarlarının osteoblast oluşumu ile yeni kemik oluşumuna izin vermesi gerekir. Kranial sütür kompleksinde birbiriyle etkileşip sütürün regülasyonunu sağlayan dokular; dura mater, kalvaryal kemik plakalarının osteojenik kenarları, kranial sütürün mezenkimal dokusu ve perikranyumdur. Sütür büyüme ve kapanmasının moleküler regülasyonu ise transkripsiyon faktörleri, sitokinler, büyüme faktörü reseptörleri ve hücre dışı matriks moleküllerinin birbirleriyle etkileşimiyle sağlanır.