Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostoz ve Patoloji
Pınar KARABAĞLI1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Kraniosinostoz, bebeğin kafatası kemiklerinin arasındaki kranial sütürler olarak adlandırılan fibroz eklemlerinin, bir veya daha fazlasında zamanından önce kapanmasıyla karakterize bir doğum kusurudur. Buna bağlı olarak kafatasının büyümesi başa çarpık bir görünüm kazandırarak devam eder. Kraniosinostoz genellikle tek bir kranyal sütürün kaynaşmasını içerir, ancak bebeğin kafatasındaki sütürlerin birden fazlasını da içerebilir (kompleks kraniosinostoz). Nadiren de olsa, kraniosinostoza bazı genetik sendromlar (sendromik kraniosinostoz) neden olabilir. Kraniosinostozu tedavi etmek, başın şeklini düzeltmek ve normal beyin büyümesine izin vermek cerrahinin amacını oluşturur. Erken teşhis ve tedavi bebeğin beyninin büyümesine ve gelişmesine yeterli alan sağlar. Kraniosinostozların patogenezinin mültifaktöriyel olduğu düşünülmekle birlikte halen tamamıyla anlaşılamamıştır. Bu patolojilerin önlenmesi ve tedavisi için sütür biyolojisi, moleküler genetik ve patolojisinin anlaşılması önemli katkı sağlayacaktır.