Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Sagital Sinostoz (Skafosefali)
Mert ŞAHİNOĞLU1,Burak GEZER1,Hakan KARABAĞLI1
1Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

Özet

Kraniosinostozlar arasında en sık görülen tek sütür sinostozu olan sagital sinostoz, sagital sütürün erken kapanmasıdır. Sagital sütürün erken kapanması sonucu gelişen kafa şekline dolikosefali, bununla beraber sagital sütür kabarıklığı var ise skafosefali denmektedir. Sendromik olabileceği gibi sendromik olmadan da sagital sinostoz olabilmektedir. Sagital sinostozun etiyolojisinde çevresel faktörlerle beraber genetik faktörler de rol oynamaktadır. Sagital sinostozlu çocukların sağlık merkezlerine en sık getirilme sebepleri kozmetik nedenler olup özellikle sendromik sagital sinostozlular kafa içi basınç artışı semptomlarıyla da başvurabilmektedir. Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi tanı, tedaviyi planlama ve takipte altın standarttır. Tedavide cerrahinin zamanlaması ve nasıl bir cerrahi gerektiği hala belli bir protokole oturtulmamış olsa da erken pediatrik yaşta kalvaryal ve parenkimal büyümenin çok hızlı olması nedeniyle komplikasyonların da hızlı gelişeceği açıktır. Ancak sagital sinostozun doğru cerrahi ile yüz güldürücü sonuçların alınabileceği bir kraniosinostoz olduğu unutulmamalıdır.