Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostozda Orta Yüz İlerletmesi
Halil İbrahim CANTER1
1Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı, İstanbul, Türkiye

Özet

Ancak uyumlu ekip çalışması ile tedavi edilebilen, uzun soluklu takip ve tedavi gereken kraniosinoztoz hastalarının önemli bir kesimi hayatlarının bir döneminde hava yolunun darlığı ve/veya orbital hacmin göz kürelerine dar gelmesi sebebi ile orta yüz ilerletme ameliyatına ihtiyaç duyarlar. Makalede orta yüz ilerletme endikasyonları, tedavi zamanlaması, tedavi seçenekleri ve uygulanan tedavilerin sonuçları anlatılacaktır. Kısa literatür özeti ve hasta sunumları ile konu vurgulanacaktır. Üst hava yolu darlığı, uyku apneleri ve/veya göz problemleri olan hastalarda uygulanacak orta yüz ilerletme ameliyatları ile bu sorunlar çözülebileceği gibi hastalara uzun vadede pek çok sistemik ve psikomotor fayda sağlanabilmektedir.