Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Serebral Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi: Akım Yönlendirici Stent ve Koil Kullanımı
Halil ULUTABANCA1,Ali KURTSOY1
1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Özet

Anevrizma tedavisi Dandy"nin 1937"de ilk defa posterior komunikan arter anevrizmasını kliplemesiyle başlar. Yaklaşık altmış yıl mikrocerrahi klipleme anevrizma tedavisinde altın standart olarak kaldı. 1974 yılında Serbinenko ayrılabilir lateks balonla endovasküler anevrizma tedavisini gerçekleştirdi. 1990 yılında Guglielmi ayrılabilir koiller endovasküler alanda kullanıma girdi. Koiller endovasküler alanda yeni bir alan açmış oldu. Koillerin şekli, yumuşaklığı ve yapısı alanında yeni çalışmalar yapıldı. Koil teknolojisi ve koil teknolojisine ek olarak balon, stent akım yönlendirici ve akım bozucu cihazlar kullanıma girdi. Bugün anevrizma tedavisinde endovasküler tedavi birinci seçenek haline gelmiştir. Ancak tüm bu teknolojik gelişmelere ve klinik tecrübelere rağmen büyük anevrizmalar, geniş boyunlu anevrizmalar dom/boyun oranı ikiden küçük olan anevrizmalar fuziform anevrizmalarda endovasküler tedavi sonuçları halen istenilen düzeyde değildir.