Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 4
Üst Servikal Yaralanmalar ve Oksipitoservikal Füzyon
Recai Tuncer, Saim KAZAN, Medet YILDIZ, Cem Açıkbaş, Mete SAVEREN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kepez, Antalya

Özet

Üst servikal yaralanmalı 21 olgu incelenmiştir. 16 olguda collar ile konservatif tedavi uygulanmıştır. CI-2 dislokasyonlu 2 hasta ile dens tip 2 kırıklı 2 olgu ve C2 korpus kırığı ve C2-3 dislokasyonlu 1 olguda ise oksipitoservikal füzyon yapılmıştır. Bu hastaların % 80 in den başarılı sonuç alınmıştır. Özellikle parsiyel nörolojik defisitli hastalar ile ileri instabilite gösteren üst servikal yaralanmalarda cerrahi füzyon düşünülmesi gerektiği vurgulanmıştır.