Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Dev Anevrizmalarda Endovasküler Tedavi
Fatih Ersay DENİZ1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye

Özet

Dev anevrizmalar boyutları 25 mm"den büyük anevrizmalardır. Bu anevrizmaların tedavi sonuçları diğer anevrizmalara göre daha kötüdür. Gelişen endovasküler tekniklerle tedavisinde ilerlemeler elde edilmiştir. Derlemede dev anevrizmaların tedavi yöntemleri ve klinik sonuçları tartışılmıştır.