Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 1
Serebral Vazospazm: Klinik İzlem ve Tedavi
Burcu GÖKER1,M. Osman AKÇAKAYA1,M. Kemal HAMAMCIOĞLU1,Talat KIRIŞ1
1İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Subaraknoid kanama (SAK) sonrası gelişen fokal serebral iskeminin başlıca nedeni serebral vazospazmdır. Klinik olarak diğer iskemik inmelerden farkı, ortaya çıkmasının öngörülebilirliği, önlenebilirliği ve tedavi edilebilirliğidir. Anevrizma kanamasından sonra gelişen en korkutucu komplikasyon tekrar kanama iken, erken cerrahinin yaygın olarak uygulanır olması sayesinde bu sorunun önemi giderek azalmış ve vazospazm SAK"nın mortalite ve morbidite açısından en riskli komplikasyonu haline gelmiştir. Bu nedenle, vazospazmın erken tanınması hayati önem taşımaktadır. Anevrizmal SAK geçirmiş hastalarda vazospazm gelişmesini önleyecek tedbirleri almak, özellikle vazospazm açısından en riskli günlerde hastayı çok yakından izlemek ve en ufak bir kuşkuda enerjik bir tedavi ile müdahale etmek, vazospazma bağlı mortalite ve morbiditeyi azaltmanın birinci şartıdır. Bu derlemede, serebral vazospazmın klinik seyri ve güncel tedavisi özetlenmiştir.