Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
İntervertebral Diskin Dejenerasyonu; Fizyopatolojik Güncelleme
Murat ULUTAŞ1,İlker SOLMAZ2
1Sanko Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Toplumun büyük çoğunluğu yaşamlarının bir döneminde bel ağrısından muzdarip olmakta ve bunların bazıları kronik hastalık şekline dönüşmektedir. Bel ağrısı çok faktörlü bir durum olmasına rağmen intervertebral diskin dejenerasyonu ile güçlü ilişkisi vardır. İntervertebral disk dejenerasyonu; ekstraselüler matriks sentezi, hücre sayısı, hücre fenotipi ve hücre davranışındaki değişiklikler ile kombine olmuş genel ekstraselüler matriks yıkımı ile karakterizedir. Bu özelliklerin birçoğu normal yaşlanma sürecinin bir parçasıyken, hızlanmış dejenerasyon süreci, diskojenik ağrıya neden olabilmektedir. Ancak son zamanlara kadar disk dejenerasyonunun patogenezisi ve bel ağrısındaki rolü tam olarak anlaşılamamıştır. Derlemede intervertebral disk dejenerasyonu sırasında oluşan moleküler, hücresel ve doku seviyesindeki fizyopatolojik değişiklikler gözden geçirilecektir.