Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Servikal Disk Protezi; 20 Yılın Getirdikleri ve Handikapları
Atilla YILMAZ1,Ahmet GÜRÇAY2
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Anterior servikal diskektomi ve füzyon cerrahisi, cerrahi servikal disk hastalığı için uzun yıllardır uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Fakat iyi bilinen bir gerçek olarak füzyon, ilgili seviyedeki hareketsizlikle ilişkili olup komşu seviyede dejenerasyona sebep olabilmektedir. Servikal disk protezi, özellikle ilgili segmentteki hareketin korunması dolayısıyla komşu segment dejenerasyon probleminin çözülmesi için ortaya çıkmıştır. İlk yayınlar bu hipotezi destekler nitelikteydi, ancak son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar aslında, komşu seviye dejenerasyonu bakımından uzun vadeli takiplerde her iki yaklaşım arasında beklenen farkın olmadığı yönünde görüş bildirmektedir. Çalışmamız; füzyon cerrahisi ve servikal disk protezi ameliyatlarını komşu seviye dejenerasyonu, klinik sonuçlar ve komplikasyonlar açısından literatürdeki son değerlendirmelerle tartışmayı amaçlamaktadır.