Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Servikal Disk Hernilerinde Hareket Koruyucu Ameliyatlar
Denizhan DİVANLIOĞLU1,Ali DALGIÇ1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Servikal disk hernileri için nöroşirürji pratiğinde çok sık uygulanmakta olan servikal diskektomi ve füzyon ameliyatının uzun dönemde özellikle komşu segmentlerde meydana gelen komplikasyonları nedeniyle, hastalarda nörolojik iyileşme sağlanmasının yanında omurganın biyomekaniğinin ve fonksiyonunun korunduğu cerrahi tekniklerin önemi tekrar gündeme gelmiştir. Füzyon cerrahisinin istenmeyen etkilerini önlemek için, uygun hastalarda servikal segmental hareketin korunabildiği cerrahi yöntemler tercih edilmelidir. Günümüz teknolojik gelişmeleri sayesinde gerçekleştirilmesi mümkün olan veya daha güvenli bir şekilde uygulanabilen bu yöntemlerden her birinin tercih edilme nedenleri ve cerrahi başarı oranları farklılık göstermektedir. Yazımızda intervertebral disk nükleus bütünlüğünün ve disk fonksiyonunun korunduğu cerrahi yöntemler olan servikal foraminotomi uygulamaları ile perkütan servikal girişimlerden bahsedilmiştir.