Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 2
Lomber Dar Kanal; Patofizyoloji ve Doğal Seyir
Ahmet Eren SEÇEN1,Kazım YİĞİTKANLI2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Polatlı Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Özet

Lomber dar kanal en sık yaşamın altıncı veya yedinci dekadında görülür. Sıklıkla hastalar ağrı, kramp ve bacaklarında ayakta durma ve yürüme ile artan güçsüzlük şikayetleri ile başvurur. En sık edinsel (dejeneratif) ve gelişimsel (konjenital) olarak sınıflandırılır. Edinsel daralma temelde disk dejenerasyonu ile başlarken, gelişimsel daralma kısa pediküller, prematür füzyonlar gibi arka elemanların konjenital patolojileri ile başlar. Nöral kanal ve içindeki nöral yapıların sıkışması sonucunda hastalık semptom ve bulguları açığa çıkar. Lomber dar kanal özellikle yaşlılarda spinal cerrahinin en yaygın nedeni olup ciddi bir morbidite sebebidir. Bu nedenle toplumda yaşam süresinin artması ile görülme sıklığı da artmaktadır. Buna rağmen omurga darlığının patofizyolojisi ve doğal seyri konusunda halen yeterli açıklık oluşturulamamıştır. Derlemede, temel olarak lomber dar kanalın patofizyolojisi ve doğal seyri anlatılacaktır.