Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji'de Gelecek Perspektifleri
Hüseyin BİÇEROĞLU1,Şevket EVRAN2,Enes AKKAYA3,Fatih KIRAR4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Bahçelievler Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Arnavutköy Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Beyin ve sinir cerrahisinin gelecekteki durumunu analiz etmeden önce insanoğlunun geleceğini ve insanoğlunu gelecekte nelerin beklediğini tartışmak gerekir. Bizler 8000 yıl önceki trepanasyon işlemine nasıl büyük takdir, saygı ve hayretle ama bir o kadar da ilkel bir girişim olarak bakıyorsak, çok değil 50 yıl sonrasının beyin ve sinir cerrahları da muhtemelen bizim şu an yaptıklarımıza aynı takdir, saygı ve hayretle ama bir o kadar da ilkel girişimler olarak değerlendirerek bakacaktır. Korkutucu olan, yaklaşık 8000 yıllık bir dönemin oluşum hızının 40-50 yıla belki de daha kısa bir süreye sığacak olmasıdır. Hem insanlığın doğal seyri hem de cerrahi alanında olagelmiş gelişmeler ışığında teknolojik ve bilimsel ilerlemeler ve yenilikler beyin ve sinir cerrahisi pratiğinde çığır açmaya ve bizleri heyecanlandırmaya devam edecektir.