Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Nöroşirürji'de Yapay Zeka ve İnsan Zekası
Ömer Selçuk ŞAHİN1,Melih ÜÇER2,Burak ÖZAYDIN3,İhsan DOĞAN4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3University of Wisconsin Medical School and Public Health, Department of Neurosurgery, Madison, A.B.D.
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Yapay zeka ve bunun bir dalı olarak görülen makine öğrenimi son yıllarda giderek popülaritesini artırmış ve bu alanda yapılan çalışmalar bütün tıp literatürünü olduğu gibi nöroşirürjiyi de etkiler hale gelmiştir. Derlemede nöroşirürji alanındaki yapılan çalışmalar ve özellikle insan ve bu akıllı yazılımların performanslarının karşılaştırıldığı çalışmalar incelenmiş ve nöroşirürjinin teknolojik geleceğine ışık tutulmak istenmiştir. Yapay zekanın nöroşirürji alanında gelecekte sağlayabileceği avantajlar, ve her geçen gün daha da ilgi çeken bu alandaki yenilikler okuyucunun huzurunda tartışılmıştır. Okuyucunun bu alandaki muhtemel endişeleri göz önünde bulundurularak mevcut literatür incelenmiştir. Aynı zamanda makine öğrenmesi hakkında da bilgi verilmiş olup, bu konudaki uygulamalar çeşitli yönleriyle karşılaştırılmıştır.