Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Laser ve Nöroşirürji'de Laser Kullanımı
Can SARICA1,Ali ÖZEN1,Tanin OĞUR1,Gülşah ÖZTÜRK2,Emrah EGEMEN3
1Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adıyaman, Türkiye
2Acibadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Acıbadem Atakent Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

Özet

Laser teknolojileri elli yılı aşkın bir süredir nöroşirürji pratiğinde kullanılmaktadır. Günümüzde bu alandaki gelişmelere paralel olarak laser temelli birçok yeni cihaz üretilmekte ve var olan cihazlar geliştirilmektedir. Söz konusu aygıtlar nöroşirürji uygulamalarında, gerek tanı gerekse de tedavi alanında, oldukça geniş bir yelpazede kendilerine yer bulabilmektedir. Bu derlemede laser ve laserin nöroşirürjideki kullanım alanlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, ilk bölümde laserin tanımı yapılarak, laserin tarihi, fiziği ve doku üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilmiş, ikinci bölümünde ise laserin nöroşirürji pratiğinde tanı ve tedavideki kullanım alanları irdelenmiştir. Ek olarak, laser kullanılarak uygulanan tedavilerin başarı oranları ve komplikasyonları da güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.