Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Beyin Tümörü Kök Hücresi
Tolga Turan DÜNDAR1,Serkan KİTİŞ1,Meliha GÜNDAĞ PAPAKER1,Erdinç ÖZEK1,Anas ABDALLAH1,Mehmet Hakan SEYİTHANOĞLU1,Güven ÇETİN2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji, İstanbul, Türkiye

Özet

Glioblastoma multiforme (GBM), tedavi direnci olan agresif seyirli malign beyin tümörüdür. Cerrahi rezeksiyon, radyoterapi ve kemoterapi standart tedavisidir. Tüm etkin tedavi kombinasyonlarına rağmen ortalama sağ kalım süresi 15 aydan azdır. Bundan dolayı daha etkin tedavi hedefleri gereklidir. Glioblastoma multiforme kök hücresi (GBMKH)veya kanser kök hücresi (KKH) veya beyin tümörü kök hücresi (BTKH), hem radyoterapi hem kemoterapi direncinden, tümör rekürrensinden ve tümörün heterojen yapısından sorumlu tutulmaktadır. Yakın gelecekte tümör kök hücrelerine ait, genetik, epigenetik ve moleküler faktörler, mikroçevresel ortam ve bunlara karşı immün sistem yanıtı beyin tümörleri tedavi çalışmalarının büyük bölümünü oluşturacaktır. Bu derlemede beyin tümörü kök hücresi hakkında güncel bilgileri ve yeni tedavi seçeneklerini sunmayı amaçladık.