Türk Nöroşirürji Dergisi 2018 , Vol 28 , Num 3
Bağırsak-Beyin Aksı
Adem DOĞAN1,Soner YAŞAR1,Sait KAYHAN1,Şahin KIRMIZIGÖZ1,Ali KAPLAN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Gastrointestinal kanal ile beyin arasında sıklıkla bağırsak mikrobiyatasını içeren, çift-yönlü bir sinyalizasyon sisteminin bulunduğu bir ilişki mevcuttur. Genellikle bağırsak-beyin aksı (veya mikrobiyata-bağırsak-beyin aksı) olarak adlandırılan bu ilişki, açlık, tokluk ve inflamasyon gibi homeostazı düzenlemek için vagus siniri ve hipotalamik-hipofizer-adrenal yol gibi çeşitli afferent ve efferent yolakları kontrol eder. Bağırsak-beyin aksının bozulmasının Parkinson Hastalığı ve irritabl bağırsak sendromu dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların patogenezinde yer aldığı gösterilmiştir. Bu derlemede varlığı yeni yeni anlaşılmaya başlayan bağırsak-beyin aksı hakkında okurlara kısa bir bilgi verilecektir.