Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Beyin Sapı Lezyonlarına Yaklaşım
Baran BOZKURT1,İlhan ELMACI2
1Afşin Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Kahramanmaraş, Türkiye
2Maslak Acıbadem Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Beyin sapı lezyonlarının cerrahisi bu bölgede bulunan kritik sinir yolakları ve nükleusların varlığı sebebiyle beyin ve sinir cerrahları için oldukça zorlayıcı olmuştur. Çünkü cerrahi sonuçların, lezyonun doğal seyrinin sonuçlarından daha iyi olması ve ek morbiditeye yol açmaması gerekmektedir. Daha kesin mikrocerrahi teknikleri ile birlikte, elektrofizyolojik monitörleme ve görüntüleme tekniklerindeki gelişmeler, kavernöz malformasyonlar ve gliomalar gibi beyin sapı lezyonları için önerilen güvenli giriş bölgelerinin daha iyi tanımlanmasını sağladı. Son yıllarda yapılan ve difüzyon tensör görüntüleme (DTG) ile desteklenen anatomik çalışmalarda, mezensefalon, pons ve medullanın güvenli giriş bölgeleri ve bunların beyin sapının karmaşık iç yapıları ile birlikte fiber yolaklarla olan ilişkileri ortaya konuldu. Bu yazıda literatürde son yıllarda yayınlanan çalışmalar ve cerrahi yaklaşım teknikleri ışığında, beyin sapı lezyonlarının cerrahisinde, güvenli giriş bölgeleri ve iki nokta yönteminin kombinasyonunu ve en uygun yaklaşım yönteminin seçimi tartışıldı.