Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
Nöroşirürjide İntraoperatif Manyetik Rezonans Görüntüleme (İo-MRG): Avantaj ve Dezavantajları
Naci BALAK1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Nörolojik morbiditeyi artırmadan patolojik lezyonların total rezeksiyonun sağlanması için intraoperatif rezeksiyon kontrolü giderek daha önemli hale gelmiştir. İntraoperatif manyetik rezonans görüntüleme (İo-MRG) patolojik lezyon sınırlarını intraoperatif tanımlamaya ve cerrahın oryantasyonunu düzeltmeye yardımcı olabilir. İo-MRG kullanarak bir kranyal nöroşirürjikal girişim 1995 yılında Boston"da Dr. Black ve ekibi tarafından yapıldı. Ameliyat sırasında beyin şifti ile cerrahi rezeksiyonun derecesini tayin etme ve cerrahi sırasındaki kanama, infarkt ve ödem gibi komplikasyonları değerlendirebilme imkanı gibi birçok faktör İo-MRG"nin doğuşunda etkili olmuştur. Başlıca iki farklı İo-MRG tasarımı vardır: Boston ve Heidelberg tasarımları. Boston tasarımında tüm cerrahi MRG cihazı içinde yapılır. Heidelberg tasarımında ise ameliyathane ile görüntüleme odası birbirinden ayrılmıştır. GE, Siemens, Phillips, Medtronic ve Hitachi İo-MRG"nin endüstri liderleridir. Piyasaya yeni giren firmalar için yüksek teknik engeller vardır. Başlangıcından bu yana İo- MRG hem çocuklarda hem de erişkinlerde sadece nöroonkolojik cerrahide değil aynı zamanda nörovasküler, spinal, stereotaktik, ve fonksiyonel cerrahide de başarıyla kullanılmıştır. Ancak İo-MRG halen pahalı bir yöntemdir ve ameliyathanede ekstra güvenlik koşullarını gerektirir. Bununla beraber hızla ilerleyen teknolojiyle kullanımının yaygınlaşması beklenebilir.