Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Ağrı Cerrahisine Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Yücel Kanpolat
Bülent BOYAR1
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Özet

Fonksiyonel Nöroşirürjinin Türkiye"deki gelişimini dünyaya başarı ile tanıtan Dr. Yücel Kanpolat"tır. Dr. Kanpolat 1941 yılında doğmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi"nden 1965 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitede 1968-1973 yılları arasında Nöroşirürji uzmanlık eğitimini almıştır. 1975 yılında başasistan, 1978 yılında doçent ve 1988 yılında profesör olmuştur. 1999-2008 yılları arasında Nöroşirürji anabilim dalı başkanlığı yapmış ve 2008 yılında emekliye ayrılmıştır. 17 Eylül 2016 tarihinde Ankara"da kalp yetmezliği sonucu aramızdan ayrılmıştır. Dr. Kanpolat"ın ağrı cerrahisinde özel bir yeri vardır. Kendi buluşu olan CT yönlendirimli lezyon yöntemleri: Servikal kordotomi, midline myelotomi ve trigeminal traktotomi/nükleotomi teknikleridir. CT yönlendirimli ilk kordotomi KİT"ini (KCTE) kendisi dizayn etmiştir. Dr. Kanpolat"ın Index Medicus"da 176 refere makale, uluslararası 48 sözlü bildiri, uluslararası 92 davetli konuşmacı ve 73 ulusal makalesi bulunmaktadır. Yurtdışında iki üniversiteden uluslararası nöroşirürji profesörü unvanı almıştır. Türk Nöroşirürji Derneği"nde iki dönem dernek başkanı seçilmiştir. Uluslararası birçok mesleki derneğin üyesi olup çok sayıda bilimsel derginin yayın kurulu üyesi ve yardımcı editörü olmuştur. Emekli olduktan sonra Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) başkanlığı yapmıştır. Dr. Kanpolat çalışkanlığı ve ağrı cerrahisindeki buluşları ile genç nöroşirürji uzmanları için her zaman örnek bir hoca olarak anılacaktır.