Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Beyin Sapı ve Spinal Kord Düzeyinde Destrüktif Ağrı Cerrahisi
Ahmet BEKAR1,M Özgür TAŞKAPILIOĞLU1,Alper TÜRKKAN2
1Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Bursa VM Medicalpark Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, Bursa, Türkiye

Özet

Dirençli ağrı ve kanser ağrısı tedavisi hala tıptaki önemli sorunlardan biridir. Özellikle hastalığın son dönemlerinde kanser ağrısı hastaların %90"ın da görülmekte ve yaşam kalitesini bozmaktadır. Narkotik analjeziklerin kullanımının artması ile nöroşirürjikal girişimler azalmakla beraber dirençli ağrısı bulunan hastalarda spinal kord ve beyine yönelik lezyon yapıcı girişimler önemini korumaktadır. Bu girişimlerde amaç ağrı iletim yollarında lezyon oluşturarak ağrının iletiminin engellenmesidir. Tedaviye dirençli ağrının ve kanser ağrısının tedavisinde kordotomi, trigeminal traktotomi, dorsal kök giriş bölgesi ameliyatları ekstralemniscal miyelotomi, rizotomi en sık uygulanan nöroşirürjikal girişimlerdir. Yazıda güncel bilgiler ışığında beyin sapı ve spinal kord düzeyinde destrüktif ağrı cerrahisindeki son gelişmeleri gözden geçirdik.