Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Ağrı Tedavisinde Motor Korteks Stimülasyon Cerrahisi
Berkhan GENÇ1,Muhammet Arif ÖZBEK1,Mehmet TÖNGE1,
1Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Özet

Motor korteks stimülasyonu ile ağrı kontrolü arasındaki ilişki uzun yıllardır bilinmektedir. Altta yatan mekanizma halen net anlaşılamamakla birlikte motor korteks stimülasyonu ile dirençli ağrı sendromlarında iyi sonuçlar elde edilmektedir. Özellikle üst ekstremite yayılımlı deafferentasyon ağrıları ve yüz bölgesini içeren ağrılı durumlarda yüksek etkinliği gösterilmiştir. Cerrahi teknik, epidural veya subdural olarak motor korteksin ağrı yayılımına uyan somatotopik bölgesine elektrot implantasyonunu ve bu sistemin internal bir pulse jeneratörüne bağlanmasını içermektedir. Cerrahi tekniğin epilepsi, kanama, enfeksiyon, cihaz ile ilişkili komplikasyonlar gibi riskleri bulunmakla birlikte bu komplikasyonlar nadir olarak görülmektedir. Makalede, ağrı sendromlarında motor korteks stimülasyonunun etki mekanizması, implantasyon tekniği ve klinik sonuçları tartışılmaktadır.