Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Anjina Pektoris ve Postherpetik Nevralji Tedavisinde Nöromodülatif Cerrahinin Yeri
Gülşah ÖZTÜRK1,Ramiz AHMEDOV1
1Acıbadem Sağlık Grubu Atakent Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Konvansiyonel medikal tedavi ve revaskulerizasyon ile kontrol edilemeyen koroner arter hastalığı olan, yaşam kalitesi düşük kronik anjinalı hastaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nöromodülatif tedavi yöntemlerinden spinal kord stimülasyonu yapılmış randomize çalışmalarda yaşam kalitesinde artış ve ağrıda anlamlı düzeyde azalma sağlayarak umut vaat eden yardımcı tedavi yöntemleri arasında gösterilmektedir.

Postherpetik nevralji akut herpes zosterin en sık gözlenen en ciddi komplikasyonu olup tedavisi zor bir nöropatik ağrıdır. Nöromodülatif tedavi olarak spinal kord stimülasyonu ve periferik sinir stimülasyonu bu hasta grubunda nadir uygulanan ve olgu bazında olumlu sonuçların raporlandığı tedavi yöntemleridir.

Yazıda kronik dirençli anjina pektoris ve postherpetik nevralji tedavisinde nöromodülatif tedavi yöntemleri literatür eşliğinde incelenecektir.