Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 2
Ağrı Tedavisinde Radyocerrahi Uygulamaları
Ömer Batu HERGÜNSEL1,Selçuk PEKER1
1Koç Üniversitesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Radyocerrahi, yüksek dozda radyasyonun tek ya da az sayıda seansta hedef dokuya uygulanması işlemidir. Ağrı tedavisi için yapılan radyocerrahi planlamaları, tümör ya da vasküler malformasyonların tedavisinde yapılan planlamalara göre bazı farklılıklar göstermektedir. Hedef dokuda ablatif etkilerin ortaya çıkması için daha yüksek radyasyon dozları kullanılmakta ve çevre dokunun etkilenmesini en aza indirmek amacıyla toplam doz, daha düşük bir hacme uygulanmaktadır. Günümüzde ağrı tedavisinde radyocerrahinin başlıca uygulama alanları, trigeminal nevralji ve glossofaringeal nevralji gibi kranial sinir kaynaklı durumlardır. Ek olarak, küme baş ağrısı, kronik dirençli kanser ağrısı sendromları ve spinal tümörler kaynaklı ağrılarda radyocerrahi, diğer tedavi seçenekleri ile birlikte ya da tek başına kullanılabilmektedir.