Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
CLOVERLEAF (KLEEBLATTSCHADEL) ANOMALİ
Savaş CEYLAN, Süleyman BAYKAL, Müfit KALELİOĞLU, Fadıl AKTÜRK
KTÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Trabzon

Özet

Cloverleaf anomalili bir olgu sunuldu. Radyolojik ve operativ bulgular tartışıldı.