Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
DENEYSEL SPİNAL KORD YARALANMALARINDA FARKLI İLAÇ GRUPLARININ ETKİSİ
Zekai SEÇKİN1, M. Serdar ALP1, Şükrü AYKOL1, Toygun ORBAY1, Ömür ATAOĞLU2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Kobaylarda geçici Yaşargil anevrizma klipleri kullanılarak oluşturulan bir modelde metilprednisolon, bir kalsium kanal blokürü olan nimodipine ve bir opiat antagonisti nalorfinin deneysel spinal kord yaralanmasındaki etkileri araştırıldı. İlaçların verilmesinden 24 saat sonra çıkarılan spinal kordlarda kraniokaudal olarak likefaksiyon nekrozu ölçüldü ve skorlandı. En iyi sonuçlar önce nalorfin verilmiş grupta daha sonra da metilprednisolon verilen grupta izlendi. Bu sonuçlar daha önce böyle bir çalışmada kullanılmamış olan nalorfinin spinal kord yaralanmasında iyi bir alternatif olabileceğini düşündürmektedir.