Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Tektal Plate Gliomlarına Genel Bir Bakış
Taha Şükrü KORKMAZ1,Tufan Agah KARTUM1,Ali Metin KAFADAR1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Özet

Tektal plate gliomları, yavaş büyüyen ve büyük oranda düşük gradeli olan, fokal gliomlardır. Pediatrik popülasyonda beyin sapı tümörlerinin yaklaşık olarak %5"i, erişkinlerde ise %8"i tektal plate yerleşimlidir. Anatomik olarak kritik bir lokalizasyonda bulunması nedeniyle tedavi seçeneklerinin iyi değerlendirilmesi gerekir. Tektal plate gliomu hastalarının temel başvuru şikayeti, akuaduktus Slyvii obstrüksiyonuna bağlı olarak gelişen kafa içi basınç artışı semptomlarıdır. Tektal plate gliomu olan hastalarda tedavideki öncelikli amaç hidrosefalinin yönetimidir. Tektal plate gliomları hem klinik hem de seri manyetik rezonans görüntülemeler (MRG) ile takip edilebilir. Lezyonun kendisine yönelik farklı tedavi seçenekleri olmakla birlikte cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi ya da kombine tedavi, uygulanabilecek tedavi seçenekleridir.