Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Presigmoid Yaklaşımlar, Translabirintin ve Transkoklear Yaklaşımlardaki Anatomik Temeller
Pınar ESER OCAK1,Selçuk YILMAZLAR1
1Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Görükle, Bursa, Türkiye

Özet

Beyin cerrahisindeki en kompleks girişimlerden biri olan presigmoid yaklaşım da amaç kısmi ya da tam petrozektomi sonrası presigmoid bölgeden posterior kranial fossaya ulaşmaktır. Presigmoid yaklaşımlar lateral suboksipital yaklaşımların anterior uzantısıdır. Esasen ventral beyin sapı ve klivus bölge patolojilerine yaklaşım için tanımlanmış olan presigmoid yaklaşımlar ve modifikasyonları sayesinde transpetrozal yolla özellikle serebellopontin köşe ve ponsu mükemmel bir şekilde ortaya koymak, ayrıca posterior sirkülasyonun bazı ulaşımı zor anevrizmalarına ulaşmak mümkündür. Makalede güncel literatür eşliğinde presigmoid yaklaşımın, her biri petrozektominin ilerleyen basamaklarından oluşan 3 temel varyasyonu: Retrolabirintin yaklaşım, translabirintin yaklaşım ve transkoklear yaklaşımın anatomik temellere dayalı cerrahi teknikleri, endikasyonları ve komplikasyonları tartışılacaktır.