Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Pterional Yaklaşımın Prensipleri
Ömer Furkan TÜRKİŞ1,Şevki Serhat BAYDIN2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Pterional yaklaşım ilk olarak 1975 yılında Yaşargil tarafından tarif edilmiştir. Frontotemporosfenoidal veya interfasiyal pterional kraniotomi olarak da isimlendirilen pterional kraniotomi supratentoriyal alanda sık kullanılan yaklaşımların başında gelmektedir. Pratik, etkili ve geniş bir cerrahi görüş açısı sunan yaklaşım olması nedeniyle orta ve anterior fossaya ulaşabilmek için sıklıkla bu yaklaşım kullanılmaktadır. Pterional kraniotominin amacı, Sylvian fissürü, bazalinde itibaren geniş bir şekilde ortaya koyabilmektir. Bu nedenle inferior frontal girusun tamamı, orta frontal girusun bir kısmı, supero-lateralde, superior temporal girusun tamamı, orta temporal girusun bir kısmını ortaya konacak şekilde yapılmalıdır. Frontal ve temporal loblar birbirinden mikrocerrahi tekniklerle ayrılırken, parankimin kemik yapıların basısı altında kalmaması sağlanmalıdır. Derlememizde tüm beyin cerrahlarının rutinlerinde çok sık kullanıldıkları pterional kranitomi aşamalarını, adım adım püf noktaları ile beraber tartışmayı amaçladık.