Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
LOMBER SPONDYLOLİSTEZİSLER VE CERRAHİ TEDAVİLERİ
Ertuğ ÖZKAL, Osman ACAR, Uğur ERONGUN, M. Ali UYGUN, Yalçın KOCAOĞULLAR
Selçuklu Üniversitesi Tip Fakültesi. Nöroşirürji Anabilim Dalı

Özet

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalında Mayıs 1983 Mart 1990 tarihleri arasında 14 spondylolistezis olgusu opere edilmiştir. Bu olgular takdim edilerek literatür ışığında spondylolistezislerin klinik bulguları, tanı ve tedavileri gözden geçirilmiştir.