Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
İnsular Bölgenin Anatomisi ve Cerrahi Yaklaşım Yolları
Buruç ERKAN1,Ozan BARUT2
1Cizre Dr Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şırnak, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

İnsula uzun yıllardan beri anatomisi, fonksiyonları ve patolojileri açısından beyin cerrahları tarafından araştırmaların konusu edilmiştir. İnsula beyin yüzeyi ile direkt ilişkisinin bulunmayan, silvian fissür zemininde fronral, parietal ve temporal operkulumlar tarafından örtülmüştür. Derin yapılarla komşulukları, önemli vasküler yapılar ile olan ilişkisi ve fonksiyonlarının karmaşık yapısı nedeniyle bölge patolojilerine yönelik cerrahi girişimleri riskli hale getirmektedir. Uzun yıllar insular bölge içerisinde yer alan patolojilerin cerrahisinden çekinilmiş ve bu bölgeye farklı yaklaşım yollarının geliştirilip tartışılmasına neden olmuştur. Son dönemlerde intraoperatif manyetik rezonans, nöronavigasyon, direkt elektrik stimulasyon ile fonksiyonel beyin haritalama ve nörofizyolojik incelemeler gibi çeşitli yardımcı teknikler ile bu bölge patolojilerine yönelik yaklaşımlarda konservatif yaklaşımlardan daha agresif yaklaşımlara doğru yönelim gerçekleşmiştir. Makalede insular bölgenin anatomisinin gösterilmesi ve cerrahi yaklaşım yollarının tartışılması hedeflenmiştir.