Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Nazal Cerrahide Anatomik Temel İlkeler
Ali KARADAĞ1,Hüseyin BİÇEROĞLU2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Özet

Endonazal teknikler, nöroşirürji alanında kafa tabanına yönelik yaklaşımlarda yoğun olarak kullanılan prosedürlerin başını çekmektedir. Her iki burun deliği boyunca, endoskopik ve mikroskopik olarak cerrahın görüş alanını artırmaya yarayan cihazlar geliştirilmiştir. Bu işlemlerin nazal aşamasında tıpkı mikrocerrahi teknikte olduğu gibi endoskopik tekniklerde de kılavuz olarak kullanılan önemli anatomik yapılar mevcuttur. Daha yakın zamanlarda, endoskopik cerrahi tekniklerin ve teknolojik gelişmelerin evrimi, sellar bölgeye ve kafa tabanına standart transsfenoidal yaklaşımın yanı sıra diğer endonazal çeşitli modifikasyonların geliştirilmesine yol açmıştır. Nitekim, bugün, bu yaklaşımlar esas olarak frontal sinüsten alt klivusa kadar orta hat ve kafa tabanını hedef almaktadır. Bu yazıda temel amacımız, endonazal bölgeyi ve belirli yaklaşımları anatomik temelde tanımlamaktır.