Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
POSTERİOR ETMOİDAL SİNUS MUKOSELİ OLGU SUNUMU
Emin ÖZYURT1, Fatma ÖZLEN1, İrfan DEVRANOGLU2, Cengiz KUDAY1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Özet

Çift görme, periorbital ağrı ve göz kapağı düşüklüğü olmaksızın tek taraflı görme kaybına neden olan posterior etmoidal sinüs mukoseli olgusu ve cerrahi tedavisi literatür ışığında tartışıldı.