Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Endoskopik Ventrikül Cerrahi Anatomisi
Pelin KUZUCU1,Alp Özgün BÖRCEK1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Özet

Lateral ventriküller ve üçüncü ventrikül önemli yapılara olan komşulukları ve beynin ortasında derin yerleşimli olmaları nedeni ile cerrahi olarak ulaşımı zor olan özellikli koridorlardır. Endoskopi ise günümüzde artan avantajları, hastalara daha kaliteli bir hayat sürme şansı sunması ile kullanımı artan popüler bir cerrahi yöntemidir. Ventriküllerin önemli bağlantı kavşakları olması, pek çok kritik yapıya komşu olmaları, derin venöz sistem ve pek çok arteryel yapı ile olan yakın ilişkileri nedeni ile cerrahi girişim yapılırken başarılı sonuçların elde edilebilmesi için anatomilerinin iyi bilinmesi gerekir. Bu bölümde, endoskopinin çeşitli ventrikül içi kullanım endikasyonları, endoskopik cerrahi teknik bilgileri ile lateral ve üçüncü ventrikül anatomisi hakkında bilgi vermeyi amaçladık.