Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
SPİNAL KIRIKLARDA HARRİNGTON UYGULAMASININ KOMPLİKASYONLARI
Ahmet SELÇUKLU, Aydın PAŞAOĞLU, Hidayet AKDEMİR, Ali KURTSOY, Z. Oğuz ERDOĞAN
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Özet

Spinal kırıkların tedavisinde Harrington çubuklarının kullanımına bağlı gelişen komplikasyonlar değerlendirildi.

Takip edilen yetmiş hastanın onbeşinde hookların yerinden çıktığı, dokuzunda yara enfeksiyonunun geliştiği ve birinde bilateral çubukların kırıldığı tesbit edildi.

Komplikasyonlara yol açabilecek iki önemli etkenden birisi, detaylara dikkat etmekle çözümlenebilecek teknik faktörler, diğeri de Harrington çubuklarının yanlız başına spinal bütünlüğü sağlamadaki yetersizliğidir. Dolayısıyla, anterior/posterior veya kombine greftlemenin yanısıra eksternal stabilizasyon da göz önünde bulundurulmalıdır.