Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 2
Travmatik Beyin Hasarında Derin Beyin Stimülasyonu
Ümit Akın DERE1,Ersoy KOCABIÇAK2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Nöromodülasyon Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Özet

Travmatik beyin hasarı (TBH) sonrası oluşan, mesleki, fiziksel ve bilişsel işlev kayıplarını azaltmak amacıyla çok farklı rehabilitasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Uzun yıllardır yapılan araştırmalara rağmen TBH sonrası iyileşmeyi sağlayacak başarılı bir farmakolojik tedavi hâlâ tanımlanamamıştır. Son dönemlerde artan nörostimülasyon teknikleri ve beyin elektriksel aktivitesinin anlaşılmaya başlanması ile birlikte TBH olgularında işlevsel düzelmeyi destekleyecek tedavi yaklaşımları gündeme gelmeye başlamıştır. Günümüzde hareket bozukluklarının cerrahi tedavisinde sıklıkla kullanılan derin beyin stimülasyonunda (DBS) amaç; stereotaktik yöntemle beyinde belli bölgelere yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin elektriksel aktivitesinde ortaya çıkan anormal uyarıları baskılayarak farmakolojik tedavilerin yetersiz kaldığı semptomları ortadan kaldırmaktır. Travmatik beyin hasarlı olgularda son yıllarda olgu bazlı çalışmalar olmakla beraber daha çok hayvan deneylerinde özellikle de serebrovasküler enfarkt modellerinde derin beyin stimülasyonunun etkisi çalışılmış ve olumlu sonuçlar bildirilmiştir.