Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Kranioservikal Bileşkenin Sınıflandırılamayan Kombine Kırıkları
Hakan ÖZALP1,Onur YAMAN2
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Memorial Bahçelievler Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Kranioservikal bileşke içerdiği karmaşık anatomisi ve özgün biyomekanik özellikleri nedeniyle birçok kuvvet vektörünün etkisiyle çok çeşitli kırıkların ve deformitelerin ortaya çıktığı bir bölgedir. Genellikle izole kırıkların görüldüğü ve bu kırıkların tiplendirilmeleri yapılarak özgün tedavi kriterleri büyük ölçüde belirlendiği görülmektedir. Fakat bu bölgede daha seyrek görülen sınıflandırılamayan farklı kırık kombinasyonları da izlenmektedir. İzole kırıklara göre daha nadir izlenmekte olan olan bu kırıklar daha üzücü sonuçlar vermesine rağmen görüş birliğine varılmış tiplendirilmeleri ve tedavi stratejileri olmadığı bilinmektedir. Literatüre bakıldığında izole kırıklara göre kendine daha az yer bulmuş olan bu sınıflandırılamayan kırık kombinasyonlarına tedavi yaklaşımlarını güncel literatür eşliğinde incelenmek ve yönetim planı oluşturmak amaçlanmaktadır.