Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 3
Koksiks Kırıkları ve Koksigodinia
Ali BÖREKCİ1,Mesut YILMAZ2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Nörospinal Akademi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Özet

Koksigodinia; bel ağrısı ve radiküler yayılımı olmadan genellikle koksiks ve sakral perianal bölge içinde ağrı olarak tarif edilir. Öykü ve fizik muayeneye dayanan klinik bir tanıdır. Bazı koksigodinia olguları idiyopatik iken çoğu hastada düşme gibi travmatik bir olay söz konusudur. Primer tedavisi konservatif tedavidir. Konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalara lokal anestezik-steroid enjeksiyonu, sakral sinir köklerinin nörolizi, kaudal epidural blok, PRF (pulsed radio frequency), levator ani masajı ve esnetmesi, ganglion impar bloğu ve koksiks manipülasyonu gibi girişimsel tedaviler uygulanabilir. Konservatif ve girişimsel tedavilerle başarısız olan hastalar için koksigektominin etkinliğini destekleyen giderek artan klinik kanıtlar mevcuttur.